Våre ansatte

Haslestad Regnskap AS har en enorm kompetanse i våre kunnskapsrike og erfarne ansatte. Våre regnskapsteam er sammensatt av autoriserte regnskapsførere, regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere samt lønnsmedarbeidere. Løpende faglig oppdatering og effektiv bruk av teknologi danner grunnlag for en effektiv hverdag for både ansatte og kunder.

Nina Klemp Skjærmoen

Daglig leder/Autorisert Regnskapsfører/Oppdrags
ansvarlig/Partner

Telefon: 23 25 20 72
E-post: nina@jsh.no

Kjell Olaussen

Senior Regnskapsmedarbeider

Telefon: 23 25 21 10
E-post: kjell@jsh.no


Ragnhild Fossbakken

Regnskapsmedarbeider
Telefon: 23 25 21 07
E-post: ragnhild@jsh.no


Azeb Abebe

Regnskapsmedarbeider

Telefon: 23 25 21 23
E-post: azeb@jsh.no

Michael Ruoff

Regnskapsfører

Telefon: 23 25 21 20
E-post: michael@jsh.no


Finn Jensen

Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig

Telefon: 23 25 21 13
E-post: finn@jsh.no


Ingar Skjærmoen

Fagsjef Skatt / Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig / Partner / Daglig leder
JSH Aporegnskap AS

Telefon: 23 25 20 70
E-post: ingar@jsh.no

Ann-Kristin Johnsrud

Regnskapsfører
Telefon: 23 25 21 06
E-post: annkristin@jsh.no

Hanne Bjelke Broadberry

Regnskapsmedarbeider
Telefon: 23 25 20 80
E-post: hanne@jsh.no


Roar Torsethaugen

Regnskapsfører

Telefon: 23 25 21 18
E-post: roar@jsh.no


Unni Hovind

Regnskapsmedarbeider

Telefon: 23 25 21 22
E-post: unni@jsh.no


Marion Arnesen

Regnskapsfører

Telefon: 23 25 21 09
E-post: marion@jsh.no


Trond Erik Mortensen

Fagsjef Regnskap / Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig

Telefon: 23 25 20 68
E-post: trond@jsh.no

Erika Evensen

Regnskapsmedarbeider

Telefon: 23 25 21 24
E-post: erika@jsh.no


Jan Ingar Løvaas

Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig
Telefon: 23 25 21 26
E-post: jan@jsh.no


Manjit Singh Pannu

Regnskapsmedarbeider

Telefon: 23 25 21 01
E-post: manjit@jsh.no


Michel Badawi

Senior Lønnsmedarbeider

Stig Johansen

IT-ansvarlig

Telefon: 23 25 20 74
E-post: stig@jsh.no


Roger Wittingsrud

Fagsjef Lønn

Telefon: 23 25 20 56
E-post: roger@jsh.no

Atle Gjerde

Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig
Telefon: 23 25 20 63
E-post: atle@jsh.no

Erlend Langslet

Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig

Telefon: 23 25 21 04
E-post: erlend@jsh.no


Jørgen Klakegg Dahl

Regnskapsfører
Telefon: 23 25 20 53
E-post: jorgen@jsh.no


Oksana Korsvoll

Regnskapsmedarbeider

Telefon: 23 25 21 08
E-post: oksana@jsh.no


Stein-Arvid Aamo

Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig

Telefon: 23 25 21 28
E-post: stein-arvid@jsh.no


Anne Brit Reinertsen

Senior Lønnsmedarbeider

Telefon: 23 25 20 87
E-post: annebrit@jsh.no
Gro Worum

Senior lønnsmedarbeider
Telefon: 23 25 20 86
E-post: gro@jsh.no


Mette Skonnord

Autorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig

Telefon: 23 25 21 21
E-post: mette@jsh.no


Torill Dellerud

Senior Regnskapsmedarbeider
Telefon: 23 25 21 11
E-post: torill@jsh.no


Peter Martin

Lønnsmedarbeider

Telefon: 23 25 20 93
E-post: peter@jsh.no