Våre ansatte

Haslestad Regnskap AS har en enorm kompetanse i våre kunnskapsrike og erfarne ansatte. Våre regnskapsteam er sammensatt av autoriserte regnskapsførere, regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere samt lønnsmedarbeidere. Løpende faglig oppdatering og effektiv bruk av teknologi danner grunnlag for en effektiv hverdag for både ansatte og kunder.

Nina Klemp Skjærmoen

Daglig leder/Statsautorisert Regnskapsfører/Oppdrags
ansvarlig/Partner


Telefon: 23 25 20 72

E-post: nina@jsh.no

Ingar Skjærmoen

Fagsjef Skatt / Statsautorisert

Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig / Partner / Daglig leder
JSH Aporegnskap AS

Telefon: 23 25 20 70

E-post: ingar@jsh.no

Trond Erik Mortensen

Fagsjef Regnskap / Statsautorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig


Telefon: 23 25 20 68

E-post: trond@jsh.no

Roger Wittingsrud

Fagsjef Lønn


Telefon: 23 25 20 56

E-post: roger@jsh.no

Stein-Arvid Aamo

Statsautorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig/Teamleder


Telefon: 23 25 21 28

E-post: stein-arvid@jsh.no

Kjell Olaussen

Senior Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 21 10

E-post: kjell@jsh.no

Ann-Kristin Johnsrud

Regnskapsfører


Telefon: 23 25 21 06

E-post: annkristin@jsh.no

Erika Evensen

Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 21 24

E-post: erika@jsh.no

Atle Gjerde

Statsautorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig


Telefon: 23 25 20 63

E-post: atle@jsh.no

Gro Worum

Regnskapsfører


Telefon: 23 25 20 86

E-post: gro@jsh.no

Adeel Ahmed

Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 21 12

E-post: adeel@jsh.no

Hanne Bjelke Broadberry

Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 20 80

E-post: hanne@jsh.no

Jan Ingar Løvaas

Statsautorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig


Telefon: 23 25 21 26

E-post: jan@jsh.no

Erlend Langslet

Statsautorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig


Telefon: 23 25 21 04

E-post: erlend@jsh.no

Mette Skonnord

Statsautorisert Regnskapsfører/ Oppdragsansvarlig


Telefon: 23 25 21 21

E-post: mette@jsh.no

Jin Xu

Statsautorisert Regnskapsfører


Telefon: 23 25 21 13

E-post: jin@jsh.no

Milijana Latinovic-Stankovic

Statsautorisert Regnskapsfører


Telefon: 23 25 20 90

E-post: milijana@jsh.no

Jørgen Klakegg Dahl

Regnskapsfører


Telefon: 23 25 20 53

E-post: jorgen@jsh.no

Torill Dellerud

Senior Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 21 11

E-post: torill@jsh.no

Cristina Negoi

Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 21 07

E-post: cristina@jsh.no

Anna Karpinska

Statsautorisert Regnskapsfører


Telefon: 23 25 21 23

E-post: anna@jsh.no

Michel Badawi

Regnskapsmedarbeider

 

Telefon: 23 25 20 67

E-post: michel@jsh.no

Oksana Korsvoll

Regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 21 08

E-post: oksana@jsh.no

Tove Bakken

Lønns- og regnskapsmedarbeider


Telefon: 23 25 20 93

E-post: tove@jsh.no

Marion Arnesen

Regnskapsfører


Telefon: 23 25 21 09

E-post: marion@jsh.no

Stig Johansen

IT-ansvarlig


Telefon: 23 25 20 74

E-post: stig@jsh.no

Nejah Saleh Ahmed

Regnskapsmedarbeider

 

Telefon: 23 25 21 23

E-post: nejah@jsh.no

Robila Kausar

Regnskapsmedarbeider

 

Telefon: 23 25 21 22

E-post: robila@jsh.no