Regnskapstjenester

Haslestad Regnskap AS leverer de tjenestene kunden har behov for. Hver kunde er unik og hver kundes behov er unikt. Noen kunder har kompetanse og ressurser internt som kan ta hånd om fakturering og kundeoppfølging, andre kunder ønsker å kjøpe tjenesten av oss. Alle våre tjenester kan tilpasses kundens behov slik at kunden får den tjenesten han/hun har behov for.


Noen bedrifter har behov for løpende regnskapsrapportering, noe som krever daglig oppdatering av regnskapet, andre bedrifter har så lav aktivitet at de klarer seg med årlig rapportering.


Vi sørger for at den løpende regnskapsføringen er ajour og ferdigstiller årsregnskap og ligningspapirer i rett tid. Som kunde hos Haslestad Regnskap AS får du de regnskapstjenestene du har behov for til rett tid. Vår kompetanse sørger for at bedriften tilfredsstiller alle lover og regler enten bedriften er en landsdekkende butikkjede eller en konsulent som driver virksomhet fra hjemmekontoret.


Ved å benytte en ekstern partner på regnskapssiden har bedriften et godt utgangspunkt for å tilpasse seg endringene i markedet. Tjenestene hos en regnskapsfører kan skaleres opp og ned ut i fra aktiviteten i bedriften. Dette gir en mye større fleksibilitet enn ved å ha egne ansatte til å utføre denne delen av virksomheten.